top of page

1. Meer dan het behouden waard

copyrighthermanvansteenwijk-20140405-4c3

Een landschapsfonds continueert en garandeert agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Ons doel

‘Wie sjoen os Limburg is’. Het prachtige

Zuid-Limburgse landschap heeft een grote aantrekkingskracht. We willen er graag wonen, werken en onze vrije tijd besteden, maar het is niet vanzelfsprekend dat het landschap op deze manier behouden blijft. 

Veel landschapselementen die vroeger een agrarische functie hadden, zijn steeds minder essentieel voor het boerenbedrijf.

 

Om de schoonheid en de kracht van het landschap te behouden en te versterken,

is een duurzame financiering nodig.

 

Daarnaast is het belangrijk dat bewoners, ondernemers en toeristen zich meer eigenaar gaan voelen van het Zuid-Limburgse landschap en dat ieder op zijn manier een steentje bijdraagt.

Wat gaan we doen?

Er zijn nieuwe financieringsvormen nodig om:

• het landschap buiten de natuurgebieden duurzaam te onderhouden en te versterken

• de beleving en recreatieve waarden te vergroten

 

Daartoe wordt een Landschapsfonds opgericht met hierin de gemeenschap, gemeente en Provincie als partners.

 

Dit fonds financiert projecten die zich richten op:

• landschapsbeheer

• landschappelijk waardevolle landschapselementen

• landschapsherstel

• cultuurhistorie

• landschapsbeleving

• participatie

bottom of page