top of page

6. Monumentaal landschap

20111102-img_7295_deel2.jpg

Stimuleren en versnellen van duurzaam hergebruik monumentaal erfgoed 

Ons doel 

(Dreigende) leegstand en verval van monumenten en agrarisch vastgoed heeft grote invloed op de kwaliteit van het landschap. 

De transformatiemogelijkheden voor deze monumenten in het landelijk gebied zijn beperkt, omdat we in deze regio van diverse andere functies (winkels, wonen, kantoren e.a.) in kwantitatief opzicht te veel hebben.

 

Daarom stimuleren en versnellen we het duurzame hergebruik van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

 

Ook herstellen en/of versterken we de relatie van het monument met het landschap.

 

De onderzoeksvragen hierbij zijn:

• hoe faciliteren we als overheden de herbestemming van monumenten in het Nationaal Landschap

Zuid-Limburg?

• hoe zorgen we voor een goede match van een nieuwe functie met het gebouw én het landschap?

• welke werkwijze past daarbij en wat zijn daarin mogelijkheden voor sturing van vraag en aanbod?

Wat gaan we doen?

In 2018 is het project ‘Vraag en Aanbodsturing van monumentaal erfgoed in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg’ gestart. 

Hierin onderzoeken we hoe de diverse stakeholders zoals eigenaren, overheden en marktpartijen meer sturing kunnen geven aan een versnelde herbestemming van monumentaal erfgoed in Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

 

Wat is het eindresultaat?

Het eindadvies bevat een gemeenschappelijke werkwijze, inclusief een ‘instrumentenkoffer’ voor de herbestemming van monumenten in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

 

De instrumenten hebben betrekking op: 

• het scheppen van beleidsruimte scheppen voor goede ontwikkelingen

• eigenaarschap en gebruik

• verbinden en verleiden 

• kennis inbrengen en ontwikkelen

• financiering als subsidies, leningen en alternatieven zoals fondsen. 

 

Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe we het aanbod aantrekkelijk maken, het makelen verbeteren en omgaan met de vraagkant. 

De belangen, rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen worden verhelderd.

Klik hier voor meer informatie.

bottom of page