top of page

Ons unieke landschap

Uitzicht Heuvelland Cottessen 3 (Ellyan)

Het Zuid-Limburgse heuvelland

Onze mooie heuvels en prachtige dalen. Zo’n 250 miljoen jaar geleden ontstaan door de vorming van de Ardennen. Met grote kracht werd de bodem omhoog geduwd, waarna rivieren en smeltwater mooie dalen zijn ontstaan. Dus eigenlijk is het heuvellandschap een dalenlandschap.

 

Gevestigd op een dikke krijtbodem en bedekt met een vruchtbare lösslaag

 

Door onze ligging in het uiterste puntje van het land, is het hier ook altijd een paar graden warmer.

 

Die combinatie van ondergrond, reliëf, bodemgebruik en klimaat zorgt voor bijzonder ‘leven’: unieke flora en fauna, bijzondere leefgemeenschappen als helling-

en bronbossen, kalkgraslanden en moerassen.

Onze flora

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over onze flora.

Onze fauna

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over onze fauna.

Historisch Erfgoed

Door de aanwezigheid van water, vitale grondstoffen en dankzij het reliëf, de vruchtbare bodem en de vlakkere delen is dit gebied van oudsher vrijwel onafgebroken bewoond geweest door de mens:
van (pre-) Neanderthalers, de eerste Bandkeramiek-boeren, de Kelten, Romeinen, Merovingers en Karolingers via de Middeleeuwen tot aan de multiculturele mijnbevolking van de vorige eeuw.

 

Zuid-Limburg kent daarmee een rijk en gevarieerd cultuurhistorisch erfgoed met archeologische en cultuurhistorische objecten uit alle tijden.

 

Dwars door Nationaal Landschap Zuid-Limburg loopt het tracé van de voormalige Romeinse weg tussen Boulogne sur Mer en Keulen (de “Via Belgica”).

In de beekdalen vind je talloze kastelen, oude boerderijen en watermolens en overal op de plateaus een rijk religieus erfgoed (kapellen, veldkruisen). Deze veelal bewaard gebleven landschapselementen zijn kenmerkend voor het Zuid-Limburgse kleinschalige lösslandschap en komen elders in ons land weinig voor.

 

Daarnaast zijn er in de voormalige Mijnstreek (Sittard-Geleen en Parkstad Limburg) in het landschap nog overblijfselen van het recente mijnverleden terug te vinden.

bottom of page