top of page
Search

1 miljoen bomenplan

Provincie Limburg wil in de komende twee collegeperiodes minimaal 1 miljoen extra bomen planten. Dat betekent dus 1 miljoen bomen in 8 jaar tijd realiseren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met anderen. Met gemeenten, met natuurorganisaties, met kleine initiatieven die gebundeld kunnen worden tot een groter initiatief. Zo ontstaan er kleine bosjes, of iets grotere stukken bos.


De subsidiepot voor het 1miljoenbomen-plan van de Provincie Limburg is opengesteld en hier zit nu een bedrag in van € 1 miljoen voor de komende drie jaar. Particulieren kunnen zelf rechtstreeks geen verzoek indienen oor een bijdrage. Zij kunnen dit wel doen in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente of een terrein beherende organisatie.


Eenvoudig ”De regeling is eenvoudig van opzet,” zo laat gedeputeerde Hubert Mackus weten. ”Daarmee willen we ruimte bieden aan de veelheid van initiatieven. En…wie het eerst komt, die het eerst maalt.” De Provincie stelt wel regels. Zo is de voorwaarde dat er minstens honderd bomen van verschillende inheemse soorten moeten worden geplant. Bovendien moeten de bomen worden besteld bij lokale of regionale kwekerijen en – na aanplant - minstens dertig jaar worden onderhouden.


1 burger, 1 boom Het Limburgs Parlement heeft medio december opdracht gegeven voor het 1miljoenbomen-project. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voor praktisch elke Limburger een extra boom wordt geplant. Dus boven op de reguliere aanplant van bomen door nieuwe bosaanplant of vervanging van bestaande bomen. De extra bomen zorgen niet alleen voor een vergroening van de omgeving, maar zorgen ook voor gezonde lucht, slaan CO2 op en vangen fijnstof af. De bomen zorgen bovendien voor verkoeling in hete zomers.


Meer informatie

Voor wie ook plannen heeft om bomen te planten en een aanvraag te doen, kijk voor meer informatie op www.limburg.nl/1miljoenbomenplan. Daar vind je alle informatie. Plant je met ons mee?

bottom of page