top of page

Programma Nationaal Landschap

Zuid-Limburg 

Het Zuid-Limburgs landschap is bijzonder. On-Nederlands klinkt het ook wel eens, met

z’n heuvels en dalen, met z’n graften, z’n zeldzame flora en fauna, de rijke cultuur, taal en tradities. In 2005 kreeg het door die unieke combinatie de status Nationaal Landschap.

Wat is een Nationaal Landschap?

Dat is een gebied met zeldzame en nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied. In Nederland hebben we 20 Nationale Landschappen die samen het gezicht van Nederland bepalen. Geen musea, maar gebieden waar mensen gewoon wonen, werken, ondernemen en recreëren.

 

De grootte van Nationaal Landschap Zuid-Limburg

In het POL 2014 (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) werd de begrenzing van het Nationaal Landschap opnieuw vastgesteld. Nu maken ook de Zuid-Limburgse steden Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad Limburg er deel van uit. Het landschap is immers belangrijk voor iedereen, of je nu in de stad of in het buitengebied woont!

 

Een taak van de héle provincie

Provincies zijn verantwoordelijk voor het instandhouden en versterken van de Nationale Landschappen. Wonen en werken in Nationaal Landschap Zuid-Limburg betekent dat je verzekerd bent van een mooie, groene omgeving. Deze landschappelijke kwaliteiten moeten behouden blijven, duurzaam worden beheerd en waar mogelijk versterkt.

Stad en land staan in verbinding met elkaar. Hoe fijn is het om in een prachtige omgeving en landschap te wonen, te werken en je vrije tijd te spenderen? Ons landschap is de tuin van de stad. Natuur doet de mens goed!

 

Het Nationaal Landschap biedt ruimte voor regionale en lokale bedrijvigheid, inclusief grondgebonden landbouwbedrijven. Maar áltijd vanuit een groot respect naar de omgeving. Grootschalige woningbouw, megastallen en bedrijventerreinen?

Die passen eigenlijk niet in een Nationaal Landschap.

 

Landschap als motor van onze economie

Die schoonheid en status zijn een enorme kracht voor onze regio. Sterker nog, ons landschap is de basis van de Zuid-Limburgse economie. Het vraagt hard werken om op een verantwoorde en duurzame manier van die kracht te kunnen blijven profiteren.

 

Maatschappelijke opgaven

Tegelijkertijd hebben we in Zuid-Limburg enkele maatschappelijke, sociale, klimatologische en economische opdrachten waar we volop aan werken. Die staan ook in de komende jaren hoog op de agenda.

Uitzicht Heuvelland Cottessen 3 (Ellyan)

Het versterken van Nationaal Landschap Zuid-Limburg in 4 V's

Verbinden

Om ons landschap sterk te houden, is samenwerking belangrijk:

• tussen de sectoren landbouw, natuur, cultuurhistorie, water, economie en toerisme en energie die alle een rol hebben in het landschap

• tussen gemeenten onderling, zij werken meer samen, net als met de Provincie

• tussen steden en het landelijk gebied

 

Versterken

We werven fondsen waarmee we het programma kunnen uitvoeren en nieuwe verbindingen op gang kunnen brengen. Iedereen die voordeel heeft van het landschap draagt bij in het beschermen en versterken van ons landschap:

• overheid

• bewoners

• bezoekers

• toeristen

• ondernemers

• investeerders

Vermarkten

Het sterke imago van Zuid-Limburg helpt bij het uitbouwen van het merk Nationaal Landschap

Zuid-Limburg. Ondernemers in de landbouw of toeristische sector liften hierop mee. Sleutelwoorden zijn: kwaliteit, eigenheid en overtuigingskracht.

Onze ligging in de grensregio en de nabijheid van de euregionale steden dragen bij aan de kracht van het merk.

 

Verwonderen

We willen bewoners, ondernemers, toeristen en investeerders bewust maken van de schoonheid van ons landschap. Die schoonheid is echter geen vanzelfsprekendheid. Het landschap is van ons allemaal en we zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor. Elke toevoeging aan het landschap wordt getoetst op kwaliteit.

Programma Nationaal Landschap

Zuid-Limburg verbindt landschap en maatschappij

De activiteiten binnen onze maatschappelijke opgaven moeten hand in hand gaan met de versterking van ons landschap, de biodiversiteit en cultuurhistorie van Zuid-Limburg.

Het Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg (NLZL) legt die verbinding.

 

Met het programma NLZL willen we een dynamisch, economisch sterk Zuid-Limburg creëren waarin stad en land elkaar aanvullen en versterken.

Daarvoor is nodig:

• over de grenzen heen kijken: over gemeente-

en landsgrenzen, maar ook over sectoren heen: landbouw, natuur, cultuurhistorie, water, economie en toerisme en energie

• samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers

• duurzame ontwikkeling staat voorop

• werken met hoofd en hart

Het volledige

Programma Nationaal Landschap Zuid-Limburg 2018-2021

hier downloaden.

De elementen die Zuid-Limburg uniek maken

Het is een combinatie van elementen die zorgt voor het bijzondere karakter

van ons landschap.

Reliëf

De hellingen, steilranden, graften, holle wegen, droog- en beekdalen geven vorm aan het

Zuid-Limburgse landschap.

 

Flora en fauna

In Zuid-Limburg komen planten en dieren voor die je niet of nauwelijks in de rest van Nederland vindt. Denk aan de hazelmuis en de korenwolf. En aan de wilde orchideeën en het zinkviooltje

Ontdek nog meer bijzondere flora en fauna

 

Landbouw

Het kleinschalige en meer besloten karakter van de landbouw rondom dorpen, op hellingen

en in (droog)dalen contrasteert met de openheid op de plateaus. De gevarieerde akkerbouw,

koeien in de wei, bloeiende fruitboomgaarden en heggen geven het landschap karakter.

Cultuurhistorisch erfgoed

Kastelen, kapellen en veldkruisen, watermolens, ondergrondse kalksteengroeves, de Romeinse villa’s en vakwerkboerderijen vertellen het boeiende verhaal over de rijke geschiedenis van ons gebied. Dat draagt ook bij aan de aantrekkingskracht van Zuid-Limburg.

 

Stad-land-combinatie

Zuid-Limburg is een aantrekkelijk woon- en verblijfgebied door het buitengebied en de nabijheid van Aken, Luik en Maastricht.

 

Uitgebreid wandel- en fietspadennet

Het mooie landschap in eigen tempo tempo ontdekken. Of je nu bezoeker of bewoner bent,

je vindt altijd iets nieuws

bottom of page